Những nữ tù chính trị

Sau thất trận không thể cứu vãn của thực dân Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ, Đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt với những phương pháp tàn bạo nhất. Chính quyền Sài Gòn tăng cường bắt và tra tấn những người trước đây tham gia kháng chiến. Trong một năm tạm thời quản lý hành chánh miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra 3.000 vụ tàn sát, làm chết và bị thương hơn 4.000 người, bắt hơn 19.000 người, coi thường quy định tại điều 14 C của Hiệp định Genève: “Mỗi bên cam kết không dùng cách trả thù hay phân biệt đối xử nào đối với những cá nhân hoặc tổ chức và lý do hoạt động của họ trong lúc chiến tranh và cam kết đảm bảo những quyền tự do, dân chủ của họ”.

Những nữ tù chính trị bị giam cầm trong các nhà tù của thực dân Pháp tại miền Nam Việt Nam

backtop