Lời mở đầu

Lịch sử bốn ngàn năm của một đất nước luôn bị ngoại bang xâm lược đã hun đúc nên một dân tộc anh hùng với truyền thống yêu nước, không khuất phục trước giặc ngoại xâm.

Phụ nữ Việt Nam có câu châm ngôn "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh", sử sách Việt Nam ghi nhận truyền thống của những người phụ nữ cầm quân chống giặc như bà Trưng, bà Triệu lẫy lừng, như Bùi Thị Xuân dũng cảm. Tiếp nối truyền thống đó, trước cảnh giặc ngoại xâm giày xéo quê hương, những người mẹ, người chị, người vợ Việt Nam - những con người hết sức nhân hậu, dịu dàng đã đứng lên cầm súng để bảo vệ quê hương đất nước.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, phụ nữ miền Nam đã cùng với phụ nữ cả nước đấu tranh nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng lập nhiều thành tích vẻ vang. Nhiều phụ nữ được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng võ trang nhân dân”, nhiều người đã dũng cảm hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong hai cuộc kháng chiến, phụ nữ miền Nam có mặt đông đảo trên hầu hết các lĩnh vực: đấu tranh chính trị, binh vận, giao liên, võ trang, ngoại giao...  trong hoàn cảnh nào, phụ nữ miền Nam cũng tỏ rõ khí tiết của những người con đất thành đồng của tổ quốc. Khi sa vào tay giặc, dù bị cực hình tra tấn dã man, các cuộc đấu tranh của người nữ chiến sĩ cách mạng trong các nhà tù luôn là một cuộc đấu tranh không đơn độc.

   Chuyên đề: “Phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ” sẽ giới thiệu một cách toàn diện những đóng góp của phụ nữ miền Nam trên các lĩnh vực; từ đó, người xem có thể tự hào về quá khứ vẻ vang của phụ nữ miền Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua chuyên đề này, chúng ta sẽ có dịp gặp lại họ, tự hào về họ, những người phụ nữ miền Nam vẫn từng ngày góp mặt trên mọi lĩnh vực để phấn đấu xây dựng một xã hội Việt Nam giàu đẹp, ngày càng vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xứng danh với 8 chữ vàng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã trao tặng cho phụ nữ miền Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Nội dung trưng bày gồm 4 phần:                               

  1. Đấu tranh chính trị của phụ nữ Miền Nam
  2. Đấu tranh vũ tranh của phụ nữ Miền Nam
  3. Phụ nữ Miền Nam và công tác ngoại giao
  4. Đấu tranh của nữ tù chính trị tại các nhà tù Thực dân đế quốc.
backtop