Khởi nghĩa Nam kỳ

Không phải ngẫu nhiên mà dân tộc ta có một truyền thống quý báu "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". Lịch sử mấy ngàn năm của một đất nước luôn bị ngoại bang xâm lược đã ghi nhận truyền thống của những người phụ nữ cầm quân chống giặc từ thưở Bà Trưng, Bà Triệu.

Những người phụ nữ tham gia lãnh đạo khởi nghĩa Nam kỳ tại các địa phương

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phụ nữ tích cực tham gia lực lượng tự vệ, du kích, pháo binh, đặc công, trinh sát, biệt động.... Ở miền Nam đã xuất hiện nhiều đơn vị nữ chiến đấu với quy mô trung đội, đại đội thuộc bộ đội địa phương huyện, tỉnh. Có đơn vị vừa trực tiếp chiến đấu vừa làm nhiệm vụ vận tải, sản xuất.

Theo tư tưởng “vũ trang toàn dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc “mỗi người dân là một chiến sĩ”, phụ nữ miền Nam đánh địch bằng mọi thứ vũ khí có trong tay như: Ong vò vẽ, súng ngựa trời, súng cối 60 ly, 81 ly... Đã có hàng trăm phụ nữ là nữ du kích, chiến sĩ biệt động, dân quân tự vệ anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.  

Qua hai cuộc kháng chiến đã xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng, đóng góp xứng đáng không kém cạnh nam giới về sự mưu trí và dũng cảm trước kẻ thù, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để chiến thắng kẻ thù xâm lược, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.. Đó là niềm tự hào và là truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam.

backtop