Hình ảnh - Trước năm 1959

Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động nhiều cao trào đấu tranh chính trị của quần chúng. Năm 1930-1931 ở miền Nam hàng trăm cuộc biểu tình, bãi công, bãi thị của công, nông… nổ ra đều có đông đảo phụ nữ tham gia.Ngoài những yêu sách chống đánh đập, cúp phạt lương, miễn sưu thuế của công nhân, còn có những yêu sách riêng cho nữ công nhân như: trả lương, phát gạo khi sinh đẻ. Các cuộc đấu tranh công khai hợp pháp trên diễn đàn báo chí cũng được khởi xướng như cuộc vận động nữ quyền trên báo Phụ nữ Tân Văn vào năm 1933 với những bài xã luận đầy ý nghĩa. Phụ nữ công khai tổ chức thành đoàn thể của giới mình với những hình thức đấu tranh hợp pháp như: biểu tình đòi dân sinh, dân chủ, chống thuế, chống phát xít…. hết sức rầm rộ. Năm 1936 -1939 với phong trào Đông Dương đại hội, phụ nữ miền Nam đóng góp tích cực vào cuộc vận động yêu nước ở tất cả các cấp, tích cực công tác xã hội và đấu tranh chính trị, cụ thể như cuộc biểu tình chào đón Godard, đòi hòa bình.

Hình ảnh - Đấu tranh chính trị của Phụ Nữ Miền Nam từ những ngày đầu khi Đảng Cộng Sản Việt Nam mới thành lập đến năm 1959

backtop