Công tác giao liên và phục vụ chiến trường

“Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, đó là truyền thống của phụ nữ Việt Nam khi đất nước bị ngoại xâm. Trên mặt trận đấu tranh võ trang, phụ nữ lập nhiều thành tích không thua kém nam giới.

Phụ nữ miền Nam trong công tác giao liên và phục vụ chiến trường

Giao liên trong kháng chiến là công tác nguy hiểm không kém phần chiến đấu trên chiến trường. Đội ngũ giao liên viên thường do phụ nữ đảm nhiệm, vì phát huy được thế hợp pháp và điều kiện đi lại dễ dàng hơn nam giới. Họ là những chiến sĩ “dẫn đường” dũng cảm, mưu trí với nhiều hình thức nghi trang độc đáo.

Giao liên là công tác huyết mạch của cách mạng, quyết định cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đến tận các cơ sở và ngược lại. Với nhiệm vụ liên lạc, móc nối đưa cán bộ hoạt động bí mật từ căn cứ ngoài thành vào nội ô và ngược lại; vận chuyển công văn, mệnh lệnh bí mật từ chỉ huy đến từng bộ phận công tác. Bên cạnh đó còn đảm nhận việc vận chuyển vũ khí, đạn dược cho các lực lượng nghiệp vụ đánh địch.

Những nữ chiến sĩ giao liên có mặt ở khắp mọi nơi: trong lòng địch, trong nhân dân, trên những chiến hào…tạo thành mạng lưới giao liên từ Trung ương đến các địa phương trong suốt những năm tháng đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Tuổi thanh xuân của các mẹ, các chị trải dài theo những cánh rừng, con suối, nơi chiến trường đầy khói lửa. Họ là mạch máu, trái tim giữa chiến trường, vùng ven đô, trong nội thành.

backtop